องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
  หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120
โทรศัพท์/โทรสาร 075-694-720
www.kohklang.go.th