Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง หมู่4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120 โทรศัพท์ : 075-694-720  
  เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  มาตรฐานภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  ระเบียบ/กฎหมาย อบต.
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  กระดานสนทนา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการ ฯ
  บริการประชาชน  
  คู่มือสำหรับประชาชน
  ขั้นตอน/ระยะเวลาการให้บริการ
  E-Service
  การควบคุมภายใน
  แบบคำร้องต่างๆ
  การจัดการความรู้ (KM)
  ประมวลจริยธรรม
  จดหมายข่าว
  กองทุนประกันสุขภาพระดับตำบล (สปสช)
  ชมรมผู้สูงอายุ
  โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชฯ (อพ.สธ.)
  ร้องเรียนร้องทุกข์
  รายงาน  
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานทางการเงิน
  รายงานและติดตามประเมินผลแผน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA)
  โครงสร้าง ITA  
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ข้อบัญญัติตำบล
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนป้องกันการปราบปรามการทุจริต
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การป้องกันการทุจริต  
  เจตจำนงสุจริต
  กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้
  รายงานผลการกำกับติดตาม 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  กิจกรรมการป้องกันการทุจริต
  การร้องเรียนการทุจริต
  E-mail : 694720@kohklang.go.th  
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
     
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
     
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 
 
นายวีรธรรม เชื้อศิวะ
ปลัด อบต.เกาะกลาง ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เกาะกลาง
ข่าวประชาสัมพันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 (ดู : 105)
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (ดู : 63)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 76)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 178)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านร่่าปู (ดู : 181)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวหิน-บ้านควน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 298)
ภาพกิจกรรม
   
 
ประชุมโครงการบริหารจัดการขยะ อ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 องค์การบ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
อบต.เกาะกลางร่วมพิธีเปิดการแข่...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
งานเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง คร...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ศพด.เก...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันที่ 12 มีนาคม 2563 องค์การบ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลางจ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
โครงการส่งเสริมออกกำลังกายโดยใ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
กิจกรรมปลูกข้าววันแม่ ประจำปี ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
ร่วมงานเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลา...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
เปิดสนามกีฬา อบจ.กระบี่คัพ ครั...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
โครงการอบรบพัฒนาศักยภาพบุคลากร...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบี...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
 
จดหมายข่าว / องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
   
 
จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฏาคม ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
  หนังสือสั่งการ / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว / องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
     
 
อ่าวมาหยา (กระบี่)
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
อ่าวเจ้าอูฐ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
โครงการตำบลเกาะกลาง สินค้าชุมชน
     
 
หมอนเตยปาหนัน
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
มุกรับเตยปาหนัน
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
ซองนามบัตรเตยปาหนัน
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
 
  กระดานสนทนา
ตั้งกระทู้ใหม่
ดูทั้งหมด
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
322 หมู่4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120
โทรศัพท์ : 075-694-720 โทรสาร : 075-694-720
E-mail Address : 694720@kohklang.go.th
Copyright © 2016. www.kohklang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs