Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง หมู่4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120 โทรศัพท์ : 075-694-720  
  เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ศูนย์ข่าวสาร อบต.
  โครงสร้างองค์กร
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาสามปี
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
  คู่มือประชาชน
  แผนดำเนินการประจำเดือน
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานทางการเงิน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการปฏิบัติงาน
  ระเบียบการรับการบริการต่างๆ
  โครงสร้าง ITA  
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สภา อบต.
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการและสังคม
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
     
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
     
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 
 
นายวีรธรรม เชื้อศิวะ
ปลัด อบต.เกาะกลาง ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เกาะกลาง
ข่าวประชาสัมพันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
ขอเชิญร่วมงานเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 17 ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440  (ดู : 121)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2563 (ดู : 83)
งานเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 17 ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 (ดู : 172)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 93)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านร่่าปู (ดู : 103)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวหิน-บ้านควน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 203)
ภาพกิจกรรม
   
 
กิจกรรมปลูกข้าววันแม่ ประจำปี ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
ร่วมงานเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลา...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
เปิดสนามกีฬา อบจ.กระบี่คัพ ครั...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
โครงการอบรบพัฒนาศักยภาพบุคลากร...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบี...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
กิจกรรมส่งเสริมการดูงานผู้นำศา...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
กิจกรรมส่งเสริมการดูงานผู้นำศา...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
ต้อนรับองคมนตรี ท่านพลเอกกัมปน...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
โครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมใน...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
โครงการสานสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
โครงการธนาคารขยะ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และหลั...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
โครงการวันปลูกต้นไม้แห่งชาติปร...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
การแข่งขันกีฬา อบต.เกาะกลางคัพ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
 
จดหมายข่าว / องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
   
 
จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฏาคม ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
  หนังสือสั่งการ / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว / องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
     
 
อ่าวมาหยา (กระบี่)
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
อ่าวเจ้าอูฐ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
โครงการตำบลเกาะกลาง สินค้าชุมชน
     
 
หมอนเตยปาหนัน
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
มุกรับเตยปาหนัน
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
ซองนามบัตรเตยปาหนัน
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
 
  กระดานสนทนา
ตั้งกระทู้ใหม่
ดูทั้งหมด
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
หมู่4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120
โทรศัพท์ : 075-694-720 โทรสาร : 075-694-720
Copyright © 2016. www.kohklang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs