Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120 โทรศัพท์ : 075-694-720  
  เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  มาตรฐานภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  ระเบียบ/กฎหมาย อบต.
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลผู้บริหาร
  สายตรงนายก
  ศูนย์กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
  กระดานสนทนา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการ ฯ
  บริการประชาชน  
  คู่มือสำหรับประชาชน
  ขั้นตอน/ระยะเวลาการให้บริการ
  E-Service
  การควบคุมภายใน
  แบบคำร้องต่างๆ
  การจัดการความรู้ (KM)
  ประมวลจริยธรรม
  จดหมายข่าว
  กองทุนประกันสุขภาพระดับตำบล (สปสช)
  ชมรมผู้สูงอายุ
  โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชฯ (อพ.สธ.)
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ร้องเรียนร้องทุกข์
  รายงาน  
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานทางการเงิน
  รายงานและติดตามประเมินผลแผน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  โครงสร้าง ITA  
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ข้อบัญญัติตำบล
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนป้องกันการปราบปรามการทุจริต
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  คำสั่งแบ่งงานภายใน
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การป้องกันการทุจริต  
  เจตจำนงสุจริต
  กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้
  รายงานผลการกำกับติดตาม 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  กิจกรรมการป้องกันการทุจริต
  การร้องเรียนการทุจริต
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  E-mail : 694720@kohklang.go.th  
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
     
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
     
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 
 
นายศรีเภา รุจิพัชรกุล
นายก อบต.เกาะกลาง
ข่าวประชาสัมพันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.นายศรีเภา รุจิพัชรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ร่วมกับสภ.เกาะกลาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดอำเภอเกาะลันตา ปลัดอบต.เกาะกลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขอำเภอเกาะลันตา อาสาสมัครฯ ตำบลเกาะกลาง ร่วมกันตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ณ บริเวณ หน้าสภ.เกาะกลาง (ดู : 12)
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน อบต.เกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 18)
ประกาศเรื่องการกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดกระบี่ (ดู : 19)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปู ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 80)
ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจปีงบประมาณ 2565 (ดู : 155)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สาย ซอยท่านกทูก หมู่ 2 ตำบลเกาะกลาง (ดู : 169)
ภาพกิจกรรม
   
 
วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09....
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.0...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันที่ 5 เมษายน 2565 กองการศึก...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันที่ 31 มีนาคมและวันที่1เมษา...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันที่ 31มีนาคมและวันที่1เมษาย...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เว...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันที่18 มีนาคม 2565 นายศรีเภา...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 15....
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันที่17 มีนาคม 2565 นายศรีเภา...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันที่16 มีนาคม 2565 นายศรีเภา...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันที่16 มีนาคม 2565 เวลา10.00...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13....
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันที่15 มีนาคม 2565 เวลา 10.3...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันที่15 มีนาคม 2565 เวลา08.30...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันพฤหัสบดีที่10 มีนาคม 2565 เ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
 
จดหมายข่าว / องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
   
 
จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฏาคม ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
  หนังสือสั่งการ / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว / องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชุมชนคนรักษ์เล หลาดปันจอโฮมสเตย์ หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
อ่าวมาหยา (กระบี่)
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
โครงการตำบลเกาะกลาง สินค้าชุมชน
     
 
หมอนเตยปาหนัน
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
มุกรับเตยปาหนัน
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
ซองนามบัตรเตยปาหนัน
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
 
  กระดานสนทนา
ตั้งกระทู้ใหม่
ดูทั้งหมด
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
322 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120
โทรศัพท์ : 075-694-720 โทรสาร : 075-694-720
E-mail Address : 694720@kohklang.go.th
Copyright © 2016. www.kohklang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs