Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง หมู่4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120 โทรศัพท์ : 075-694-720  
  เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  มาตรฐานภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  ระเบียบ/กฎหมาย อบต.
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลผู้บริหาร
  สายตรงนายก
  ศูนย์กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
  กระดานสนทนา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการ ฯ
  บริการประชาชน  
  คู่มือสำหรับประชาชน
  ขั้นตอน/ระยะเวลาการให้บริการ
  E-Service
  การควบคุมภายใน
  แบบคำร้องต่างๆ
  การจัดการความรู้ (KM)
  ประมวลจริยธรรม
  จดหมายข่าว
  กองทุนประกันสุขภาพระดับตำบล (สปสช)
  ชมรมผู้สูงอายุ
  โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชฯ (อพ.สธ.)
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ร้องเรียนร้องทุกข์
  รายงาน  
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานทางการเงิน
  รายงานและติดตามประเมินผลแผน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  โครงสร้าง ITA  
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ข้อบัญญัติตำบล
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนป้องกันการปราบปรามการทุจริต
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  คำสั่งแบ่งงานภายใน
  การป้องกันการทุจริต  
  เจตจำนงสุจริต
  กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้
  รายงานผลการกำกับติดตาม 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  กิจกรรมการป้องกันการทุจริต
  การร้องเรียนการทุจริต
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  E-mail : 694720@kohklang.go.th  
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
     
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
     
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 
 
นายศรีเภา รุจิพัชรกุล
นายก อบต.เกาะกลาง
ข่าวประชาสัมพันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 43)
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 55)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง (ดู : 79)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจปีงบประมาณ 2565 (ดู : 96)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สาย ซอยท่านกทูก หมู่ 2 ตำบลเกาะกลาง (ดู : 116)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ (ดู : 152)
ภาพกิจกรรม
   
 
วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 9.3...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันที่ 24 มกราคม 2565 นายศรีเภ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันที่ 13 มกราคม 2565 องค์การบ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันที่ 12 มกราคม 2565 กองสวัสด...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 งานป...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 องค์ก...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 องค์ก...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 องค์ก...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
โครงการอบรมให้ความรู้ประชาธิปไ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์กา...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันที่ 7 กันยายน 2564 องค์การบ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันที่ 6 กันยายน 2564 กองสวัสด...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันที่ 2 กันยายน 2564 สำนักปลั...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 สำนักปล...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหา...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ยาเสพติด...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
 
จดหมายข่าว / องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
   
 
จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฏาคม ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
   
 
จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน ...
 
  อ่านรายละเอียด  
   
 
  หนังสือสั่งการ / กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว / องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชุมชนคนรักษ์เล หลาดปันจอโฮมสเตย์ หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
อ่าวมาหยา (กระบี่)
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
โครงการตำบลเกาะกลาง สินค้าชุมชน
     
 
หมอนเตยปาหนัน
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
มุกรับเตยปาหนัน
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
ซองนามบัตรเตยปาหนัน
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
 
  กระดานสนทนา
ตั้งกระทู้ใหม่
ดูทั้งหมด
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
322 หมู่4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120
โทรศัพท์ : 075-694-720 โทรสาร : 075-694-720
E-mail Address : 694720@kohklang.go.th
Copyright © 2016. www.kohklang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs