Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง หมู่4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120 โทรศัพท์ : 075-694-720  
  เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ศูนย์ข่าวสาร อบต.
  โครงสร้างองค์กร
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาสามปี
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
  คู่มือประชาชน
  แผนดำเนินการประจำเดือน
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานทางการเงิน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการปฏิบัติงาน
  ระเบียบการรับการบริการต่างๆ
  โครงสร้าง ITA  
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สภา อบต.
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการและสังคม
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
     
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
     
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ขอเชิญร่วมงานเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 17 ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 (ดู : 121) 6 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2563 (ดู : 83) 3 ม.ค. 2563
งานเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 17 ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 (ดู : 172) 24 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2562 (ดู : 116) 2 ม.ค. 2562
ประชุมกลุ่มย่อยโครงการสำรวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายบ้านท้องศาลา -บ้านวกตุ่ม-หาดสลัด 21-3-2561 (ดู : 223) 21 มี.ค. 2561
งานเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 16 15-2-2561 (ดู : 166) 15 ก.พ. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านร่าหมาด หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (ดู : 154) 18 ธ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี 2561 (ดู : 144) 6 ธ.ค. 2560
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2561 (ดู : 142) 6 ธ.ค. 2560
ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งในเขต อบต.เกาะกลาง (ดู : 129) 6 ธ.ค. 2560
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีป้าย (ดู : 153) 6 ธ.ค. 2560
ให้เจ้าของที่ดินยืนแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561-2564 6-12-2560 (ดู : 136) 6 ธ.ค. 2560
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2561 (ดู : 130) 3 ต.ค. 2560
โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำบ้านร่าหมาด (ดู : 120) 25 เม.ย. 2560
โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำบ้านหัวหิน (ดู : 127) 25 เม.ย. 2560
ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560 (ดู : 129) 29 ธ.ค. 2559
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำตำบล (ดู : 160) 15 ธ.ค. 2557
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
หมู่4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120
โทรศัพท์ : 075-694-720 โทรสาร : 075-694-720
Copyright © 2016. www.kohklang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs