Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120 โทรศัพท์ : 075-694-720  
  เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  มาตรฐานภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  ระเบียบ/กฎหมาย อบต.
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลผู้บริหาร
  สายตรงนายก
  ศูนย์กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
  กระดานสนทนา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการ ฯ
  บริการประชาชน  
  คู่มือสำหรับประชาชน
  ขั้นตอน/ระยะเวลาการให้บริการ
  E-Service
  การควบคุมภายใน
  แบบคำร้องต่างๆ
  การจัดการความรู้ (KM)
  ประมวลจริยธรรม
  จดหมายข่าว
  กองทุนประกันสุขภาพระดับตำบล (สปสช)
  ชมรมผู้สูงอายุ
  โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชฯ (อพ.สธ.)
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศผลการใช้จ่ายเงินประมาณ 2564
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
  ร้องเรียนร้องทุกข์
  รายงาน  
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานทางการเงิน
  รายงานและติดตามประเมินผลแผน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  โครงสร้าง ITA  
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ข้อบัญญัติตำบล
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนป้องกันการปราบปรามการทุจริต
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  คำสั่งแบ่งงานภายใน
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การป้องกันการทุจริต  
  เจตจำนงสุจริต
  กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้
  รายงานผลการกำกับติดตาม 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  กิจกรรมการป้องกันการทุจริต
  การร้องเรียนการทุจริต
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  E-mail : 694720@kohklang.go.th  
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
     
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
     
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (ดู : 61) 8 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่าปู ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 276) 17 ก.พ. 2565
ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจปีงบประมาณ 2565 (ดู : 338) 19 พ.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สาย ซอยท่านกทูก หมู่ 2 ตำบลเกาะกลาง (ดู : 359) 27 ต.ค. 2564
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ (ดู : 359) 25 มี.ค. 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 441) 16 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวามคม 2563 (ดู : 552) 30 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (ดู : 469) 30 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 (ดู : 447) 30 ต.ค. 2563
ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน ม.5 (ดู : 488) 24 ก.พ. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 525) 20 พ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านร่่าปู (ดู : 545) 21 มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวหิน-บ้านควน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 640) 21 พ.ย. 2561
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านท่าคลอง หมู่ที่ 9 (ดู : 580) 20 พ.ย. 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยติมอร์ หมู่ที่ ๘ บ้านหัวหิน ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (ดู : 471) 31 ต.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยติมอร์ หมู่ที่ ๘ บ้านหัวหิน (ดู : 493) 31 ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเตาถ่าน-สายตอมอร์ หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู (ดู : 501) 2 ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนิพนธ์-ทุ่งโคกแค หมู่ที่ 5 บ้านลิกี (ดู : 502) 4 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในนบ ทุ่งโคกแค หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด (ดู : 538) 24 พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างกุโบร์ หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง (ดู : 521) 1 พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทายางแดง หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง (ดู : 500) 19 เม.ย. 2561
โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล ม.7 (ประกาศเมื่อ : 3-4-2561) (ดู : 575) 3 เม.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพริก หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร (ดู : 490) 2 เม.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกุโบร์ ม.4 (ดู : 511) 15 ก.พ. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายฐานะ ม.7 (ดู : 444) 16 ม.ค. 2561
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านอ่าวทองหลาง หมู่ที่ 7 (ดู : 465) 20 พ.ย. 2560
โครงการวางท่อระบายน้ำ หน้า รพ.สต.บ้านปากคลอง ม.3 (ดู : 482) 20 พ.ย. 2560
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด (ดู : 467) 6 พ.ย. 2560
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 473) 19 ต.ค. 2560
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดียว ขนาดกว้าง 1.80 ม. สูง 1.80 ม. ยาว 12.00 ม. บ้านนาทุ่งกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (ดู : 459) 2 ต.ค. 2560
โครงการก่อสร้างรั้วสนามฟุตบอล บ้านคลองย่าหนัด หมู่ที่ 4 (ดู : 466) 11 ก.ย. 2560
โครงการปรับพื้นที่พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านคลองย่าหนัด หมู่ที่ 4 (ดู : 469) 11 ก.ย. 2560
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด (ดู : 451) 1 ก.ย. 2560
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านขุนสมุทร (ดู : 461) 4 ส.ค. 2560
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 4.00 x 7.00 ม. หมู่ที่ 5 บ้านลิกี (ดู : 469) 1 ส.ค. 2560
ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างถนน รพ.สต.บ้านปากคลอง (ดู : 451) 13 มิ.ย. 2560
ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อถังบรรจุน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 730 ถัง (ครั้งที่ 2) (ดู : 461) 13 มิ.ย. 2560
โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำบ้านร่าหมาด รอบที่ 2 (ดู : 461) 9 มิ.ย. 2560
โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำบ้านนาทุ่งกลาง รอบที่ 2 (ดู : 454) 9 มิ.ย. 2560
โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำบ้านหัวหิน รอบที่ 2 (ดู : 456) 9 มิ.ย. 2560
ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อถังบรรจุน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1000 ลิตร จำนวน 730 ใบ (ดู : 463) 22 พ.ค. 2560
โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำบ้านนาทุ่งกลาง (ดู : 461) 25 เม.ย. 2560
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขุนสมุทร ม.10 (ดู : 461) 20 เม.ย. 2560
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 1 ต.เกาะกลาง (ดู : 460) 20 เม.ย. 2560
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนพร้อมก่อสร้างศาลาและขยายเขตไฟฟ้าบ้านคลองย่าหนัด ม.4 (ดู : 457) 20 เม.ย. 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง รพ.สต.บ้านปากคลอง ม.3 (ดู : 456) 19 เม.ย. 2560
งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่จัดงานเมาลิด (ดู : 459) 6 ก.พ. 2560
โครงการปรับปรุงถนนสายในนบ-โคกแค หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (ดู : 463) 1 ก.พ. 2560
โครงการปรับปรุงสถานที่ จัดงานเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 15 ประจ าปี 2560 (ดู : 448) 23 ม.ค. 2560
โครงการปรับปรุงถนนสายในวัง หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา (ดู : 495) 23 ม.ค. 2560
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง (ดู : 449) 17 ม.ค. 2560
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบเดาลขนาดใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 460) 26 ต.ค. 2559
ประกาศจัดทำแผนปฎิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 435) 18 ต.ค. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด (ดู : 441) 7 มิ.ย. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนิพล-ทุ่งโคกแค หมู่ที่ 5 บ้านลิกี (ดู : 458) 30 พ.ค. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมบ้านท่าคลอง หมู่ที่ 9 (ดู : 416) 30 พ.ค. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายกุโบร์และสายช่องพลีบ้านปากคลอง หมู่ที่ 3 (ดู : 418) 30 พ.ค. 2559
ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อถังบรรจุน้ำ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร (ดู : 408) 30 พ.ค. 2559
โครงการก่อสร้างถนน คศล.สายบ้านนิพล-โคกแค (ดู : 407) 18 พ.ค. 2559
โครงการก่อสร้างถนน คศล.สายกุโบร์และช่องพลี (ดู : 425) 18 พ.ค. 2559
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
322 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120
โทรศัพท์ : 075-694-720 โทรสาร : 075-694-720
E-mail Address : 694720@kohklang.go.th
Copyright © 2016. www.kohklang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs